ODMĚK / ŠEDESÁTÁ LÉTA ZE SBÍREK GKK

Zámek Klenová 

8. 4. - 10. 6. 2018, vernisáž 7. 4. 2018 v 17 hodin 

 

…v Krkonoších se říká odměk, a dobře se to slovo na ten politický úkaz hodí.

Václav Černý

 

60. léta se v dnešní „retro“ době často označují přívlastkem „zlatá“. Evokují v první řadě lehkost písniček tria Golden Kids, kdy „sen šel kolem nás“, š š š Lee Hazlewooda v pozdější retro interpretaci Zuzany Norisové, dobově typický odlehčený design vycházející z bruselského stylu konce 50. let. Ve skutečnosti však naše „šedesátky“ neletí jen v bezstarostné májové melodii šumění akátů za deště a zejména ve výtvarném umění daleko spíš představují výše nadhozený odměk. Toto ryze slovansky znějící slovo objevil pro období mezi léty 1956 a 1967 historik, spisovatel a filosof Václav Černý (1905–1987). Odměk znamená oblevu či přesněji dobu tání, čas, kdy povoluje sníh a nastupuje předjaří, nadějné povolování s hrozbou ranního přituhnutí, ale v odpoledním vzduchu již se závany nadcházejícího jara, zároveň však odkrývající pod sněhem schovanou špínu a hroudy.

Jarní nálada nespadla z nebe zázračně jako zlatý déšť, uvolnění 60. let nelze, jakkoli je to svůdné, vnímat vytržené z dějinných souvislostí. Je orámováno dvěma významnými mezníky, koncem druhé světové války a z druhé strany rokem 1968. Velké i malé dějiny se na našem území odehrávaly zprvu v ovzduší poválečného uspořádání Evropy, poté studené války, budování železné opony, únorového komunistického převratu v roce 1948, zesilujícího útlaku všech svobodných projevů, vrcholícího komunistickými procesy v 50. letech, a jeho postupného slábnutí, začínajícího Stalinovou smrtí[1] a kulminujícího rokem 1968.

Rok 1968 v Československu je ztotožňován s invazí vojsk tehdejší Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem a s tanky Sovětské armády. Tragickou dohrou byla sebeoběť Jana Palacha 16. ledna 1969 na Václavském náměstí v Praze. Palach sám svůj čin nenazval sebevraždou, ale akcí. Pak následoval již „jen“ Palachův pohřeb 25. ledna, který byl poslední velkou manifestací protestu proti okupaci. Nastala normalizace.

Galerie Klatov y / Klenová příspěvková organizace Plzeňského kraje

Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou

 

Kurátoři  výstavy Lucie Šiklová, Michal Lazorčík

Video Václav Vojta

foto Jiří Strašek