kostel sv. Vavřince v Klatovech 18. 4. - 21. 6. 2015

Adéla Bébarová, Květ

Adéla Bébarová, Šimon Cibulka, Eliáš Dolejší, Pavel Hošek, Monika Immrová, Zuzana Kačerová, Bronislava Bakule Malá, Luděk Míšek, Anna Plačková, Petr Stibral

Tvorba deseti zastoupených autorů vychází z tradičních sochařských postupů a problémů. Očišťováním a minimalizací se dostávají k základním  tvarům a principům, pracují s primárními geometrickými tvary. Cílem však není nalezení stabilního neměnného řádu, vnímají a zpředmětňují síť vztahů, která s tvorbou a vnímáním díla souvisí – optické iluze, posuny vnímání, významy materiálu, časové a prostorové proměny. Svou tvorbou hledají podobu a pozici sochařství v rámci současné umělecké produkce.

V expozici v kostele svatého Vavřince v Klatovech někteří z nich reagují i na kulturní a estetické významy sakrálního prostoru, vytvářejí dílo pro konkrétní místo.

Kurátorky výstavy: Daniela Kramerová a Marie Míčová

Video převzato z vysílání  regionální televize FILMpro