Michal Sedlák / Nad/podzemí

Galerie U Bílého jednorožce
15. 9. - 12. 11. 2000
vernisáž 14. 9. 2000

Práce Michala Sedláka(*1971) vyznačuje naléhavé hledání souvislostí mezi krajinou, přírodou a člověkem. Svá díla nevytváří pro výstavy, jeho snahou je pracovat přímo v přírodě, poničené nebo přetvořené člověkem. Proto je jeho klatovská výstava z větší části prezentací kresebných návrhů a pracovních modelů krajin (např. návrhy terénních úprav po dolování v Českém středohoří). Výstavu doplňují fotodokumentace starších prací.