Michal Blažek / Sochy

Galerie U Bílého jednorožce
1. 4. - 27. 5. 2001

Michal Blažek (*1955) přešel od experimentů, inspirovaných světovou avantgardou šedesátých let, k tradičně pojímanému sochařství, ovlivněnému dílem a názory Zdeňka Palcra. Jeho tvorba, v níž se spojuje syrovost výrazu s dlouhým, často několikaletým hledáním výsledného tvaru, se vždy vztahuje k lidské figuře.