Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

2. 2. - 30. 3. 2014

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

2. 2. - 30. 3. 2014

Výstava představí Martinu Chloupu jako umělkyni širokého výrazového rozsahu a zároveň vnitřní jednoty tvorby a prožitku. Výstavní prostory dovolují vyznít její malířské tvorbě v jednotlivých okruzích. Své místo tu dostávají portrét a figura, květiny, sakrální témata i tvorba směřující k abstrakci a plošné malbě, přičemž realita je i zde vždy bezpodmínečně přítomna v základu každého obrazu. Široký záběr je pro Martinu Chloupu přirozeným projevem plynoucím jako řeč beze slov. Přestože je Martina  ve své podstatě konceptuální umělkyně (jakkoli je tento termín ošemetný, protože koncept stojí v samém základu každého umění), její tvorba není zanesena intelektualizováním. Nepotřebuje slov, aby si rozuměla, a zároveň promlouvá přímo a je srozumitelná bez rozsáhlých slovních manuálů.

Třetí rozměr v Martinině tvorbě představují na této výstavě objekty, důsledně vybrané co do své funkce: židle, sezení, sofa, pohovky. Jejich tvůrkyně doslova usazuje usedajícího vždy do určitého kontextu. Beze slova a srozumitelně.

Lucie Šiklová, kurátorka výstavy

O výstavě v tisku

pdfchloupa.pdf(0,23MB)

Rozhovor s Martinou Chloupou a Lucií Šiklovou v Českém rozhlasu.

Foto Jiří Strašek

Video Václav Vojta

Sledujte nás na Facebooku

galerieklatovy.klenova

Výstavy, akce

Navštivte naše akce

E-shop GKK

Kupte si u nás zajímavé publikace