Martin Milfort / Šumava - krajina poznání

Galerie U Bílého jednorožce
15. 1. - 19. 3. 2006
vernisáž 14. 1. 2006 v 15.00

Martin Milfort (1940), který od roku 1984 žije v Klatovech. si před mnoha lety zvolil jako své ústřední téma Šumavu a zůstal mu věrný dodnes. První retrospektivní výstava shrnuje jeho dosavadní tvorbu na poli černobílé fotografie a je doprovázena obsáhlou publikací. Milfortův přístup je založen na důkladném poznání, vykoupeném hodinami putování a čekání na správné světlo a atmosféru. Vždy usiluje o formálně dokonalý obraz. Na většině jeho snímků nelze určit, zda vznikly včera či před dvaceti lety. Milfort nedokumentuje Šumavu v jejich dobových proměnách, naopak ji vidí jako krajinu svébytného nadčasového řádu, založeného na symbióze přírody a člověka, byť ten v jeho fotografiích téměř není přítomen.