Markéta Jáchimová / Před branami

Markéta Jáchimová / Před branami

kostel sv. vavřince v Klatovech 

10. 8. - 31. 10. 2019

vernisáž 9. 8. 2019 v 18 hodin


Markéta Jáchimová (1988) pochází z Domažlicka, vystudovala pražskou UMPRUM a
v současné době působí v KALI Gallery v Luzernu. Její dlouhodobé téma je
čas. Čas jako moment v tomto světě a paralelně čas neexistující, bezčasí či věčnost a jejich prostupné hranice ji
vzrušují stejně jako tělesnost, skrze niž je zakoušíme. Symbolicky s těmito
mohutnostmi souvisejí organické fragmenty, jež často začleňuje do svých děl.
Dalším důležitým momentem pro její tvorbu, jsou lesy, ty zdejší sehrály
vpečeťující roli v jejím dětství, a dětství samo je pro ni důležité
východisko tvorby. Přírodní a minimalistické prvky se v instalaci pro
kostel sv. Vavřince propojují s quazibarokním tvaroslovím jejích obrazů –
objektů. Fascinace napětím mezi smrtelností těla a věčností, projevující se
obdobně jako v baroku rozličnými vstupy v nekonečný prostor, nachází zde
hluboce symbolický výraz.

foto Jiří Strašek

Video Václav Vojta