Lovci Lebek / Bolf, Rathouský, Skrepl, Typlt

Galerie U Bílého jednorožce
18. 3. - 10. 6. 2007
vernisáž 17. 3. 2007 v 15.00

Záměrem výstavy, která představuje tvorbu čtyř výrazných současných uměleckých individualit, není tematizace malby ani její vyjmutí z kontextu českého umění, ale sledování určité tendence aktuální české malby, která se vyznačuje figurálními náměty, vychází z neoexpresionismu (především německého a anglického), vnáší do malby obsesivní a existencionální témata a není úzkostlivě závislá na předloze.

Lubomír Typlt (*1975 žije v Berlíně) ve své tvorbě přináší zkušenosti z působení na Kunstakademii v Düsseldorfu, kde studoval v ateliérech M. Lüpertze, G. Merze a A. R. Pencka.

Vladimír Skrepl (*1955, vedoucí ateliéru Malba II na AVU v Praze) rovněž v mnohém reaguje na tvorbu ,,Neue Wilde´´ (,,Nových divokých´´, uměleckého směru konce 70. a začátku 80. let v Německu). Jeho výlučná a silná pozice v českém kontextu ovšem spočívá v tom, že tematické a stylové hranice neustále překračuje, přičemž konstantami jeho tvorby jsou autenticita, neuchopitelnost a nepředvídatelnost.

Josef Bolf (*1971, člen zaniklé skupiny Bezhlavý jezdec, finalista ceny J. Chalupeckého 2005) remixuje komiksová vyprávění i ilustrace k dětským knížkám i techniky užívané v práci s dětmi s vlastními představami a dosahuje virtuozity ve sdělení neosobnějších emocí dotýkajících se autodestrukce a smrti. V obrazech Luďka Rathouského (*1975, člen umělecké skupiny Rafani) se v paradokumnetární poloze objevují expresivní reflexe aktuální společenské situace i dění na umělecké scéně. V obrazech všech čtyř autorů lze sledovat vzájemné postavení kresby a malby, typické pro současný malířský projev. Obě média se na obrazové ploše projevují stejnou intenzitou a jedno není podřízeno druhému. Zároveň se projekt snaží kurátorsky propojit umělce, kteří přes zjevné styčné momenty v tvorbě pocházejí z poměrně rozdílného prostředí a dosud spolu nikdy nevystavovali. Společně je jim mimo jiné úsilí o neustálé hledání a překračování vlastních limitů. Podstatný je rovněž pokus o možné propojení podobných východisek odvozených ze dvou kulturních, historicky spjatých prostředí, českého a německého.

Kurátorkami výstavy jsou Lenka Vítková a Edith Jeřábková.

pdflovcilebek.pdf(0,26MB)