Karel Cudlín / Fotografie

Galerie U Bílého jednorožce
1. 4. - 27. 5. 2001

Karel Cudlín (*1960) patří k nejvýznamnějším představitelům české fotografie devadesátých let, Věnuje se dokumentární a reportážní fotografii a proslul zejména rozsáhlejšími tématickými soubory dokumentárních snímků, V Klatovech představí výběr fotografií z několika cyklů.