Jiří Samek / Grafika

Galerie U Bílého jednorožce
4. 8. - 21. 9. 2002
vernisáž 3. 8. 2002 v 15.00

Přes jistou nenápadnost jemu vlastní začíná dílo J. Samka (1955), žijícího v ústraní východních čech v Polici nad Metují, zaznívat v poslední době stále silnějším hlasem, jak o tom svědčí samostatné výstavy v galerijích v Roudnici či Náchodě nebo účast a ocenění na prestižních zahraničních přehlídkách. V černobílých listech osobité nálady, klidu a samoty, vytvořených zcela původní technikou hlubotisku z lina, ztělesňuje jemu důvěrně známé a vnitřně blízké motivy věcí, krajin a rostlin.