Jiří Krejčí / Obrazy a kresby

zámek Klenová
20. 7. - 31. 10. 2003
vernisáž 19. 7. 2003 v 15.00

Jiří Krejčí (1899-1977) patří k nejvýznamnějším osobnostem české krajinomalby 20. století. Za svého života vystavoval poměrně často, výstava celoživotního díla byla uspořádaná v Praze r. 1979 v Kramářově galerii, dva roky po jeho smrti a poté - s vyjímkou několika malých výstav v 80. letech a v r. 2001 - začala jeho práce upadat v zapomnění. Galerie Klatovy/Klenová nyní představuje retrospektivu kreseb a obrazů od třicátých let až do r. 1977. Jeho první obrazy mají blízko k imaginativním krajinám českých surrealistů, od nichž ho však odlišoval celkový přístup ke skutečnosti: krajinné vize nečerpal z podvědomí, ale svůj dojem z přírody uzavíral do základních tvarů a znaků. Výrazová stránka jeho obrazů se během desetiletí proměňovala  od masivních linií a ostrých kontrastů 60. let se v 70. letech dostal k tvarům prosvětleným a jemně splývajícím. Vždy ho však zajímal úsek přírody, kde se projevoval střet krajiny nedotčené s krajinou civilizovanou. Výstavu bude doprovázet rozsáhlý monografický katalog, který vyjde v jejím průběhu.