jIŘÍ hAMPL / uTAJENÝ OBJEVITEL - FOTOGRAFIE A OBJEKTY

Výtvarný názor fotografa Jiřího Hampla se rozvíjel od počátku šedesátých let. Brzy se stal zajímavou osobností patřící k okruhu Klubu konkretistů. Jeho volná tvorba není příliš rozsáhlá, ale o to soustředěnější a kvalitnější. Vytvářel citlivé portréty a záznamy prostředí. Zajímaly ho struktury dřeva nebo jednoduché tvary, z nichž vznikaly přísně uspořádané kompozice.  Některé snímky připomínají svým snovým nádechem odkaz Josefa Šímy nebo Josefa Sudka. Přímou souvislostí se skutečností se Jiří Hampl blížil Vladimíru Boudníkovi, od struktur však směřoval k jasnému řádu.  Vedle fotografií vytvářel nápadité reliéfy a objekty ze snadno dostupných materiálů, ze dřeva, plechu či polystyrénových obalů. Nepříliš rozměrné objekty mají blízko k neokonstruktivismu, ale přitom se v nich zrcadlí čas. Fantazie se promítá do půvabných loutek, pro které vymýšlel vlastní příběhy a dramatické miniatury. Dílo Jiřího Hampla je téměř zapomenuté, moc se z něj nezachovalo, ale přesto stojí za to ho zmapovat a představit veřejnosti.
kurátor výstavy : Jiří Machalický

foto : Jiří Strašek