Jenny Hladíková, Jan Hladík / Tapiserie, grafiky

zámek Klenová
24. 6. - 1. 9. 2001

Manželé Hladíkovi patří k těm umělcům, kteří v rámci svého oboru dosáhli proslulosti bez nadsázky světové. Jenny Hladíková (*1930) na Klenové představují především strukturální tapiserie z počátečního období své tvorby, jen okrajově tu je zastoupena její pozdější práce, kdy se věnovala především krajinným motivům. Práce Jana Hladíka (*1927ú je naopak figurativní. Charakteristickým znakem jeho tvorby je interpretace historických předloh - fotografií či obrazů starých mistrů. Kromě tapiserií oba představí i své grafiky, vznikající souběžně s jejich goblény.