Purkrabství hradu Klenová

6. 9. - 31. 10. 2015, vernisáž 5. 9. 2015 od 15:00

NOCTIS LABYRINTHUS ( Labyrint noci) je oblast na planetě Marsu, kde se nachází spletité seskupení hlubokých údolí připomínající svým propojením komplikovaný labyrint.
 
„ Kdybychom chtěli nastínit architekturu shodnou se skladbou naší duše……., bylo by třeba ji zobrazit formou labyrintu.“
                                                                                     NIETZSCHE
 
Obrazec labyrintu je třeba pojímat jako viditelnou formu klidné dynamiky duchovního prostoru.To je prvotní poslání labyrintu.
Cesta za poznáním sebe samého. Cesta hledání, symbolizovaná tvarem diagramu labyrintu, nositelka hodnot vedoucí k transcedenci reality venkovního i vnitřního prostoru, který obýváme a který obývá nás. Vizuální význam diagramu labyrintu není tedy čistě estetický,  měl by umožnit i jiné vnímání prostoru a času, a tím i vztahy proměn naší existence , meditaci uplývání pozemského času v kosmickém nekonečnu.
Zobrazené labyrinty a jejich fragmenty vzájemně se prostupující,vytvářejí obrazce, které symbolicky znázorňují kosmický řád v jeho nekonečné choreografii proměny.
Dominující černá, tmavá barva těchto meditativních diagramů svojí hmotou poskytuje potřebnou energii k uspořádání harmonie mezi jednotlivými geometrickými tvary kompozice.  Podobně, temná hmota a temná energie vesmíru organizují gravitací architekturu celého kosmu. Naše příslušenství k vesmírnému celku a harmonické souznění se vším ostatním co existuje, je podstatou veškerého pozemského bytí.
Jaroslav Macek
Foto Václav VojtaVideo Václav VojtaVideo převzato z vysílání regionální televize FILMpro.

Sledujte nás na Facebooku

galerieklatovy.klenova

Výstavy, akce

Navštivte naše akce

E-shop GKK

Kupte si u nás zajímavé publikace