Jana Krausová, Ivan Komárek / Obrazy, grafika, kresby

Okresní muzeum a galerie v Klatovech