Irena Jůzová / Metropolitan mystify 

Štěpánka Šimlová / Shopping and something

Galerie U Bílého jednorožce
13. 6. - 3. 8. 2003

Výstava ,,Metropolitan mystify´´ představuje nejnovější společný projekt I. Jůzové a Š. Šímové. Zahrnuje velkoformátové digitální fotografie, autorské videoprojekce a zvukové instalace. Irena Jůzová (1965) je absolventkou AVU v Praze, nyní působí jako odborná asistentka v ateliéru monumentální tvorby na téže škole. V roce 1995 debutovala svojí samostatnou výstavou Podivné hry v Galerii Václava Špály v Praze a získala prestižní pobyt v USA v rámci ArtsLink Residencies v LBMA Video Annex, CA Štepánka Šimlová (1966) je absolventkou AVU v Praze a v současné době vede ateliér digitálních médií Fakulty užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. V roce 2001 byla finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Její stěžejní výstava ,, Sladké sny zahořklých nocí´´ se uskutěčnila v r. 2000 na Staroměstské radnici (GHMP).