sýpka klenová 5. 7. - 2. 8. 2015, vernisáž 4. 7. 2015 od 15 hodin

Společná výstava členů skupiny Hurá Collective.

Skupina se již od začátku svého působení v roce 2001 výrazně odlišuje od konceptuálního trendu převažujícího na české výtvarné scéně. Skupinu spojují řemeslné základy. Jejich logem je okřídlená myš v ozubeném kole, vyjadřující jasnou symbolikou nejen za skupinu, ale i za ostatní umělce, že umělec je sice neustále zapřažen v jednom kole, ale tvorba mu dává křídla.

Honza Bažant, scénografie, ilustrace, multimédia, Michal Blažek, malba, Leona Telínová, fotografie, multimédia, Kateřina Bažantová, grafika, multimédia, Adam Novák malba.

Video Václav Vojta

Převzato z vysílání regionální televize FILMpro

Foto Jiří Strašek

Pozvánka na dernisáž
Hurá Collective - pochod obřích loutek
2. 8. 2015 od 16:00, hrad Klenová