Hana Vinklárková / ,,...je mi to kouř´´

Galerie U Bílého jednorožce
14. 1. - 11. 3. 2007
vernisáž 13. 1. 2007 v 15.00

V podzemí galerie vystavuje mladá umělkyně Hana Vinklárková (*1977), absolventka AVU v Praze (1997-2004) Vinklárková kombinuje malbu, kresbu, porcelán, instalaci, fotografii a další media a přináší osobitý příspěvek ke křížení čistých uměleckých forem, žánrů a kultur. Podněty čerpá na základě subjektivní vizuelní zaujatosti a tvoří estetické mixáže a recykláty, které nabývají nových organických podob a svébytné existence. V tomto období je její tvorba určována poetikou analytického prozkoumávání a konstruování nehmotných dutých tvarů. Příznačný název výstavy ,,…je mi to kouř ´´ diváka připravuje na vzduchově atmosférickou a aerosolní povahu autorčiných vizí, Ty jsou podloženy konceptuální konstrukcí nonsensu, snahou zpředmětnit vzduch vzduchem a převést jej do ilusivní formy zhmotnělých plynných seskupení kouřů, mračen a mlhoviny, jimž těla propůjčuje padákovina a jejich tvary udržují ventilátory. Hana Vinklárková věří, že práce se vzduchem dodá suterénu nové, dýchatelné klima, díky kterému v podzemí přežijí nejen diváci, ale také naivní formy porcelánového života.