František Hodonský / Grafika

Galerie U Bílého jednorožce
4. 11. - 30. 12. 2007
vernisáž 3. 11. 2007 v 15.00

V rámci tradičních podzimních výstav grafiky galerie letos připravila retrospektivu Františka Hodonského (*1945), významného českého krajináře, v letech 1990-1997 profesota pražské akademie. Vedle malby, pastelů a kolorovaných sochařských objektů se celý život zabývá i grafikou, nejdříve linořezem, litografií a v posledních letech zejména dřevořezem. Hlavním inspiračním zdrojem jeho tvorby je příroda, zejména lužní lesy podél Dyje na jeho rodné jižní Moravě a krajina v okolí Holostřev na Tachovsku, kde má již dlouhá léta chalupu. Krajinný motiv se v jeho díle objevuje především v podobě abstahovaného znaku, do něhož se snaží vtělit esenci dané krajiny.

Výstavu doprovází rozsáhlý katalog.