Faust - výstava z komiksového česko-německého sympozia
sýpka Klenová
1. 9. - 31. 10. 2019
vernisáž 31. 8. 2019 v 15 hodin

FAUST - KOMIKSOVÉ ČESKO-NĚMECKÉ SYMPOZIUM A VÝSTAVA NA KLENOVÉ

Akce se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti / Das Projekt wird vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert

 

Autoři: Marek Berger, Jörg Hartmann, Magdalena Kaszuba, Janna Klävers, Marie Kohoutová, Anna Kucharčíková, Antonia J. Kühn, Karel Osoha, Viktor Svoboda

 

Stejně jako oba předešlé, i letošní, již třetí ročník česko-německého komiksového sympózia na Klenové nabízí divákům velmi silné mezinárodní téma – adaptaci klasické literární předlohy veršované tragédie Faust od Johanna Wolfganga Goethe (28. 8. 1749 Frankfurt nad Mohanem – 22. 3. 1832 Výmar). Po předešlých projektech Superhrdinové z východního bloku / Superhelden aus dem Ostblock (2015) a Skrytá místa / Versteckte Orte (2017) jsme se tak spolu s přizvanými umělci pokusili zpracovat téma, jež je notoricky známé na obou stranách hranic. Raně novověká legenda o potulném as­trologovi a alchymistovi Johannu Georgovi Faustovi (asi 1480–1540), jenž upsal svou duši ďáblu, poprvé zpracovaná již na konci 16. století německým knihtiskařem Johannem Spiesem či anglickým dramatikem Christopherem Marlowem se v 18. století stala pro osvícenecké spisovatele a filozofy vděčným základním stavebním kamenem pro přemítání nad člověkem a jeho vůlí změnit předem dané cesty osudu, nad moderním člověkem, který se při honbě za věděním nezastaví ani před smlouvou s ďáblem.


Das dritte tschechisch-deutsche Comic-Symposium in Klenová (Klenau) bietet, wie die beiden vorherigen Jahrgänge, den Zuschauern ein sehr starkes internationales Thema - eine Adaption der klassis­chen literarischen Vorlage der Verstragödie Faust von Johann Wolfgang Goethe (28. August 1749, Frankfurt am Main - 22. März 1832, Weimar). Nach den bisherigen Projekten - Superhelden aus dem Ostblock / Superhrdinové z východního bloku (2015) und Versteckte Orte / Skrytá místa (2017), haben wir gemeinsam mit eingeladenen Künstlern versucht, ein Thema zu erarbeiten, das auf beiden Seiten der Grenze berüchtigt ist. Die frühneuzeitliche Legende vom wandernden Astrologen und Alchemisten Johann Georg Faust (um 1480–1540), der dem Teufel seine Seele schrieb, wurde erstmals im späten 16. Jahrhundert vom deutschen Drucker Johann Spies oder dem englischen Dramatiker Christopher Marlow verfasst. Im 18. Jahrhundert wurde die Legende zu einem dankbaren Eckpfei­ler für die Schriftsteller und Philosophen der Aufklärung, die über den Menschen und seinen Willen, die Wege des Schicksals zu ändern, grübelten, über den modernen Menschen, der nicht einmal vor dem Bund mit dem Teufel nahm, um nach Wissen zu streben.

Petra Mazáčová

foto Jiří Strašek

Z vernisáže výstavy v Schoönsee 7. 11. 2019, foto Hans Eibauer

Video Václav Vojta