sýpka Klenová 
výstava 20. 5. - 29. 7. 2007
vernisáž 19. 5. 2007 v 15.00

Sympozia se pravidělně účastní šest nebo sedm evropských uměleckých škol, z každé školy jeden učitel a dva žáci. Účastníci mají za úkol vytvořit v průběhu 14 dnů pro interiér monumentální sýpky na Klenové alespoň jedno výtvarné dílo. Výsledkem je zajímavá expozice, představující široké spektrum uměleckých disciplín od malby a sochy přes instalace nejrůznějšího druhu až po fotografii a video.