City mejkap
Galerie u bílého jednorožce v Klatovech 
7. 9. - 10. 11. 2019
vernisáž 6. 9. 2019 v 18 hodin

Autoři / autorky : Erik Binder‚ Michal Černušák‚ Pavlína Fichta Čierna, Viktor Frešo‚ Ján Kekeli‚ Martin Kochan‚ Marek Kvetan‚ Zorka Lednárová‚ Milan Mazúr ml.‚ Michal Mráz‚ Erik Šille‚ Olja Triaška Stefanovič

Výstavný projekt pod názvom CITY MEJKAP sa sústreďuje na fenomén mesta a urbannej kultúry v súčasnom slovenskom umení. Ide o široký záber problematiky od sociálno-politických otázok, kritického pohľadu  k osobitej estetike a vizualite mestských štruktúr. Zároveň desiatka vybraných slovenských umelcov/-kýň prináša osobité programy aj isté mediálne rozptýlenie. Na výstave sa presadzujú  súčasné polohy figurálnej maľby so vstupmi street artu a airbrushu, fotografické dokumentárne série, fragmenty objektov až po metaforickú videoesej.

Výstava je pripravená v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave. Po jej uvedení v Klatovách bude reprízovaná v Galérii UFFO v Trutnove

kurátor výstavy : Vladimír Beskid

foto Jiří Strašek

Video Václav Vojta