Andrej Bělocvětov / Práce na papíru

zámek Klenová
7. 9. - 31. 10. 2008
vernisáž 6. 9. 2008 v 15.00

Výstava představí kreslířské dílo Andreje Bělocvětova (1923 – 1997), mimořádného, ovšem díky svým životním postojům poněkud pozapomenutého malíře. V 50. letech se zabývá surrealismem a klasicismem, v následujícím desetiletí přichází s gestickým projevem, připomínajícím rané dílo Jacksona Pollocka, jeho obrazy však zůstávají vázané na předmětný svět. Od roku 1970 žije v téměř úplné izolaci. Ve svých obrazech glosuje realitu, kterou vnímá pouze prostřednictvím televize, a zde se ukazuje jako citlivý, hloubavý a zároveň i nelítostný (v goyovském smyslu) kronikář své doby. V 90. letech se ve svých obrazech začíná zabývat svou vlastní smrtí. Dospívá v nové syntéze, v níž barvy jeho obrazů zazáří v jedinečné kráse. Samostatná výstava kreslířského díla poukazuje na mimořádně vysokou kvalitu kresby, která nestojí ve stínu jeho obrazů. Je to intimní pohled do myšlení tohoto velkého člověka a malíře a virtuózního kreslíře. Výstava je součástí širšího projektu, připraveného ve spolupráci ze Západočeskou galerií v Plzni, kde bude od 17. října vystaveno jeho malířské dílo, a zámkem Týnec, který k oběma výstavám vydá autorovu monumentální monografii.