obrázek/

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
8. 12. 2012 - 27. 1. 2013
Středa 23. ledna od 16 hodin, komentovaná prohlídka výstavy za účasti autorek

V lednu 2007 vznikla "na základě nutkavé potřeby obnovit vážnost monstrózní krásy a vlastního sebevědomí" umělecká skupina "Kůže na Skále" Pojmenování skupiny vychází z křestních jmen zakladatelek a dvoujediných členek, malířek Šárky Zadákové a Petry Brázdilové (Šárka, z řečtiny jeden z významů kůže jako připomínka statečnosti-pružnosti, Petra, z řečtiny skála jako personifikace pevnosti). Autorky tehdy v rovnováze neskrývané opravdovosti a nadsázky prohlašují: Naší dvojicí symbolizujeme pravdu (pevnost-skála) a milosrdenství (pružnost-kůže). Z předchozích neformálních setkávání a diskuzí na dobře utajovaných místech (neboť nechodíme rády s kůži na umělecký trh) jsme zformulovaly společný program skupiny, která má ambice směřovat k principům "nového ducha" zastánců umění bez umělců.

Po pěti letech "podzemního působení" jednotlivých členek skupina nahlédá čas vrchovatým pro překročení privátních hranic tvorby a pro znovushledání. Rozhoduje se v předvečer termínu jednoho z dalších očekávaných konců světa v duchu svého názvu a dechu Stříbrného větru pro "abiturientské" setkání po letech a vystoupení ve formátu společné výstavy.

Šárka Zadáková – Růžičková
Tvorba Šárky Zadákové je souběžná s během jejího osobního života. Malba se Šárce stává postupně neformálním deníkem, tvořeným autonomními obrazy, zachycujícími vzpomínky na období z minulosti, ale i na právě prožívané děje, a dokonce i na vlastní "vzpomínky na budoucnost". Jednou jsou to převyprávěné významné scény jejího života, zprostředkované na plátně subjektivně a zároveň realisticky opravdově pro ni charakteristickou figurální expresí. Jindy je prokládá záběry mentálních sbírek z předmětů, zastupujících opět různé etapy či momenty života, poskládaných v mysli a po té na malířském plátně do zátiší. Svým osobním, vážným a do detailu promyšleným přístupem dává každodenní obyčejnosti punc exluzivity. Jakkoli je její výpověď čistě osobní, díky daru cudnosti její osobní přístup nezatěžkává a nabývá rozměrů univerzálního sdělení o běhu lidského života.

Petra Brázdilová
Petra Brázdilová je výtvarná glosátorka. Výtvarné prostředky volí a přizpůsobuje tématu, které si nevybírá striktně. Reflektuje osobní i obecné, jak je přináší plynoucí a často spíš běžící život. Situace se vynořují jako na pohyblivé střelnici a Petra si je bere na mušku. Převládá u ní konceptuální malba. Podle toho, co v rámci malby potřebuje vypíchnout, volí expresivní výraz na hraně art brut či znakové zjednodušení, pocitově však přikročí i ke klasičtějšímu výrazu na hranici realismu. Celkově u ní vítězí spíše expresivnější polohy, blízké jejímu naturelu. Podle potřeby situace a sledování vlastního pocitu ale sáhne i po fotografii či trojrozměrném konceptuálním objektu. Zdánlivý nesoulad užívaných výtvarných přístupů je v souladu s jejím vytříbeným pozorovacím a glosátorským talentem.

Lucie Šiklová

23. ledna od 16 hodin - Komentovaná prohlídka výstavy  v doprovodu autorek Petry Brázdilové a Šárky Růžičkové Zadákové a premiéra dokumentárního filmu o skupině KnS.

https://www.facebook.com/photo.php?v=4631487862816&set=vb.1161452795&type=2&theater

https://www.facebook.com/photo.php?v=4659798130555&set=vb.1161452795&type=2&theater


Fotografie a video z vernisáže.

Sledujte nás na Facebooku

galerieklatovy.klenova

Výstavy, akce

Navštivte naše akce

E-shop GKK

Kupte si u nás zajímavé publikace