Výběr II / Asociace profesionálních fotografů

Sýpka Klenová
08.08.2010 - 03.10.2010
Vernisáž v sobotu 7. 8. v 15 hodin

Výstava Výběr II je druhou uskutečněnou akcí z plánované řady přehlídek profesního sdružení Asociace profesionálních fotografů České republiky a nabízí touto formou veřejnosti reprezentativní ukázku práce svých členů, jejichž tvorba usiluje o posouvání významu pojmu profese od utilitární přesnosti v reakci na danou zakázku k vizuálnímu vyjádření svých schopností přesahu. Fotografové představení na této výstavě jsou z těch, kteří si zachovali značnou míru svěžesti při své práci a fascinaci médiem fotografie ve všech jeho formách, což u profesionálů tohoto oboru není v současné době zdaleka samozřejmostí.

Vizuální kvality obrazů spolu s jejich obsahem byly hlavními kritérii při výběru vystavených prací 37 autorů Asociace profesionálních fotografů z celkového počtu 200 členů, a jedním z rozhodujících faktorů byl rok vzniku fotografií zhruba v posledních třech letech, což akceptuje úmysl Asociace vytvořit tradici trienálních výstav svých členů v té nejvyšší úrovni. O sestavení kolekce se tentokrát postarali kurátoři MgA. Petr Zhoř a Mgr. Rudolf Jung a při výběru měli na mysli předvést divákovi díla imaginativních a originálních kvalit ať už se jedná o reklamu, krajinu, akt, magický realismus, experiment či dokument se sociálním podtextem. V mnohých případech se zmíněné kategorie prolínají nebo dokonce stírají, ale v tom je právě kouzlo fotografie, že takových rozdělení a označení právem nedbá.
Výstava, která je součástí Prague Photo Festival. Mediálním partnerem výstavy je Galerie WWG.CZ.

autor Jakub Fencl
foto Jiří Strašek