obrázek/

Archiv výstav

Věra Nováková / Retrospektiva

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
6. 2. - 3. 4. 2011
Vernisáž v sobotu 5. 2. v 15 hodin

Věra Nováková je jednou z nejoriginálnějších malířek českého umění dvacátého století. Narodila se 17. ledna 1928 v Praze. Většinu svého života prožila v apokalypticky tíživé atmosféře dvacátého století. To podstatně ovlivnilo její tvorbu. Po studiu klasického gymnázia v době druhé světové války byla v roce 1947 přijata na Akademii výtvarných umění. Po komunistickém puči byla v roce 1949 na začátku čtvrtého semestru při politických prověrkách vyloučena ze studia na AVU a všech jiných školách a byla určena k manuální práci. V roce 1950 byla přijata do třetího ročníku Vyšší školy uměleckého průmyslu. Od roku 1958 ji bylo úředně povoleno se zabývat výtvarnou činností jako tzv. výtvarnice z povolání, nikoliv ovšem vystavovat. Členkou Svazu československých výtvarných umělců nikdy nebyla ani se do něj nehlásila. Živila se většinou ilustrováním odborné, později dětské literatury, 1973-1974 jako kreslířka střepů v Archeologickém ústavu. Zároveň se po celý život věnovala volné tvorbě.

Osudy malířky Věry Novákové jsou neodmyslitelně spojené s nelehkým vývojem československé, posléze české společnosti od konce druhé světové války. Nelze reflektovat její tvorbu bez uvedení širších historických skutečností, které ji tolik ovlivňovaly, ba přímo podmiňovaly. Na druhé straně musí být od samotného začátku jasně uvedeno, že jedinečnost autorčina díla spočívá v tom, že její postoje se po vyloučení z Akademie výtvarných umění za první vlny komunistických represí v roce 1949 utvářely nejen mimo kontext oficiálního umění, ale i mimo povědomí neoficiální scény. Originalita životní výpovědi Věry Novákové pramení do značné míry z toho, že její tvorba, ač vznikala citlivou reflexí vnitřního bytí a vnějšího dění, se vyvíjela naprosto svébytně, bez jakýchkoliv zřetelných dluhů vůči soudobým tendencím, ať už akademického či avantgardního směřování. Autorka se však od konce čtyřicátých let nepohybovala osamoceně: naopak, od samých kritických počátků až dodnes žije v těsné lidské a umělecké blízkosti s další výraznou, podobně postavenou osobností české malby druhé poloviny dvacátého století – s manželem Pavlem Brázdou, se kterým po celý dospělý život vede neobyčejně živý názorový diskurs. Věra Nováková si razí cestu malířky už více než šedesát let. Při zpětném pohledu se její dílo skládá z jasně vymezených okruhů ve smyslu tématiky, motivů a formálního řešení, které se časově často překrývají nebo se vynořují v rámci pozdějších návratů. Celou dobu se však soustavně věnuje tomu, co sama nazývá „bytostnými otázkami“: narozením, životem a smrtí jako jádrem lidského bytí. I když autorčina pevná křesťanská víra je nedílnou součástí toho, jak vnímá sebe a lidský svět, vidí ohnisko své tvorby ne v tom, co je abstraktně duchovní, ale v tom, co je lidsky vnitřní, konkrétní a s kořeny.

Věra Nováková svou vzácnou schopnost porozumět nitru člověka vkládá nadále do tvůrčího projevu, který stojí mimo omezené a mělké proudy střídajících se uměleckých „aktualit“. Její tvorba se neustále vrací k základním otázkám a hodnotám lidského života a tím má schopnost nás hluboce oslovovat nad konkrétním rámcem historických skutečností.

Připravovaná retrospektiva tvorby Věry Novákové mapuje celou její dosavadní tvůrčí dráhu: „existenciální zátiší“ konce čtyřicátých let, apokalyptické vize (avšak s nadějí vzkříšení lidstva) začátku padesátých let, osobité pojetí strukturální abstrakce první poloviny šedesátých let, portréty a biblické výjevy, kterým se věnuje od padesátých let, a obrazy inspirované tvůrčím zkoumáním formálních a významových možností písma. Poslední zmíněné práce, ve kterých je písmo plastickým a mnohoznačným zprostředkovatelem lidského příběhu, tvořily koncepční těžiště autorčiny tvorby během šedesátých let a znovu od devadesátých let.

V průběhu výstavy vyjde reprezentativní, bohatě ilustrovaná monografie celoživotního díla Věry Novákové. Kniha vydaná nakladatelstvím Argo s texty od Richarda Druryho, Pavly Pečinkové a Pavla Brázdy umožní vůbec první souborný přehled tvorby této výjimečné osobnosti českého umění posledních šedesáti let. O přesném termínu křtu knihy budeme ještě informovat!

Foto a video z výstavy Věry Novákové

Foto Václav Vojta

Video Martin Friš