VLADIMÍR V. MODRÝ A JIŘÍ MODRÝ / 2 GENERACE 

Zámek Klenová
3. 10. – 31.10. 2010
vernisáž v sobotu 2. října v 15 hodin

Společná výstava plzeňského malíře Vladimíra V. Modrého a jeho syna Jiřího Modrého. Kurátoři: Jiří Modrý, Helena Fenclová

Vladimír Modrý (1907-1976)
Jeho dílo je pro svou původnost ojedinělé v českém malířství 20. století. Na počátku jeho umělecké dráhy jsou groteskní kresby, které přecházejí do monumentálních černobílých kompozic. Později navazuje pastózní barevný nános, malba vychází z autentických prožitků. V padesátých letech se stáhl do ústraní, bojuje o vlastní existenci, vznikají ale jeho stěžejní díla (Miserere, Čas, Zelený had). V následujícím desetiletí se Modrého tvorba rozbíhá dvěma směry – figurace a imaginárního světa bizarních tvarů. Svět jeho obrazů je naplněn magickým kouzlem.

Jiří Modrý (syn, nar. 1949)
V mládí ovlivněn dílem Jana Preislera a Josefa Šímy. V sedmdesátých letech perzekuován, živí se jako lesní dělník. Objevuje krásu vesnického baroka, studuje staré malířské techniky. Obrazy z posledního období jsou ovlivněny psychologií C.G. Junga. Snaží se spojit etiku, filosofii, mýty a sny. Jiří Modrý nalézá inspiraci v klidu a samotě svého venkovského ateliéru.

Foto Václav Vojta