Sympozium Consonance - Souznění

Sýpka Klenová
27. 6. – 8. 7. 2011
Mezinárodní česko - italské symposium

Sympozium Consonance – Souznění pro rok 2011 za Českou republiku zastupují doc. Milena Dopitová, doc. Irena Jůzová a prof. Adéla Matasová se svými studenty. Umělkyně pedagogicky působí na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni v oboru Multimediálního designu a jsou vedoucími specializací Intermédia, Nová média a Multimédia. Ateliér Intermédií Mileny Dopitové je konceptuálně zaměřený meziprostředkový obor a základními možnostmi výstupů jsou různé formy instalací. Ateliér Nových médií Adély Matasové zahrnuje ve vzájemných kombinacích design, objektové formy, instalace, fotografie, videoart, ale také velkoplošné projekce a oblast stále se rozvíjejících digitálních médií a jejich projevů v oblasti internetu, mobilních a GPS sítí a dalších komunikačních prostředků. Ateliér Multimédií Ireny Jůzové je zaměřen na práci s multimediálními prostředky a jejich aplikacemi zejména v digitální fotografii, filmu, videu, audiu a v datových nosičích.

Mezinárodní scénu bude reprezentovat profesor Bruno Muzzolini a studenti Accademia di Belle Arti di Milano-Brera, Italia

Z každého ateliéru bylo vybráno šest studentů a ti budou spolu s pedagogy vytvářet svá díla na volné téma přímo na místě. Sympozium Consonance – Souznění podpořily materiálem podniky Okula Nýrsko a.s., Key Plastics Janovice s.r.o. a Kovodružstvo, v.d. Strážov., UUD ZČU v Plzni

Na závěr Sympozia Consonance – Souznění budou 9. července 2011 odbornou porotou oceněni dreva studenti z České republiky a dva z Itálie.

doc. Irena Jůzová – zástupce české sekce

foto Jiří Strašek