obrázek/

Archiv výstav

Spřízněni volbou / Kindred by Choice

Karl Prantl + Uta Peyrer – Rakousko
Zámek Klenová
3. 4. – 29. 5. 2011
vernisáž v sobotu 2. 4. v 17 hodin

Výstava nedávno zesnulého rakouského sochaře Karla Prantla a jeho ženy malířky Uty Peyrer. Kurátorkou výstavy, která sleduje tvorbu obou autorů, je Miroslava Hajek sídlící v Itálii. Výstava se koná pod záštitou rakouského velvyslance v PrazeDr. Ferdinanda Trauttmansdorffa a radního pro kulturu Plzeňského kraje Václava Koubíka.Záměrem konceptu výstavy je porovnat proces tvorby těchto dvou umělců a ozřejmit vzájemné vlivy, které přirozeně vznikaly během jejich společného života.Odlišné výtvarné výrazové prostředky vystavovaných autorů jako je na jedné straně malba Uty Peyrer a na druhé straně Karl Prantlova kamenná socha se v témže tématu zcela nezávisle rozvíjejí a konfrontují. Výsledkem je velmi pozoruhodný pohled na svět ovlivněný společným životem, ač každý z nich sám o sobě je zcela ojedinělý.

Video Martin Friš

Foto Jiří Strašek