Miroslav Pacner / Proměny země

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
6. 4. - 16. 6. 2013.
vernisáž 5. dubna od 18 hodin

Miroslav Pacner

Retrospektivní výstava rodáka z nedalekých Janovic nad Úhlavou Miroslava Pacnera s názvem PROMĚNY ZEMĚ představuje autorovy práce z let 1964 až 2012. Autor obrazů, reliéfních skulptur a 82 architektonických návrhů a realizací zahrad, parků a veřejných exteriérů i 92 realizací výstav v ČR a v zahraničí (např. Centre G. Pompidou Paříž, Toulouse, Brémy, Mnichov, Boloňa, Moskva…) Výstavu otevírají autorovy informelní obrazy ze šedesátých let z cyklu o mystériu vzniku života na planetě Zemi, kosmické, prostory, nalepované propalované a zvrásněné hedvábné papíry ze série starých zdí. Druhou částí pokračují práce, kdy autora inspiroval zvlněný reliéfní povrch země, po které chodíme a kterou ani nevnímáme. Země hlinité, písčité, kamenité, porostlé trávou, vyprahlé, vymyté deštěm i plochy dětské hry. Autor nám jejich prostřednictvím sděluje, že vše, co nás obklopuje – i ty nejprostší věci, jsou hodny naší pozornosti. Jsou to sejmuté jakési „posmrtné masky“ země, reliéfy dramat čtverečních metrů země. Růst i zánik – tedy věčný koloběh přírody. Obrazy a reliéfy doplňují fotografie a makety zahrad, parků a veřejných prostorů dokumentující tvorbu v přírodě, která se v posledních létech stává pro autora dominantní.

foto Jiří Strašek