Purkrabství hradu Klenová
9. 9. - 30. 9. 2012
22. 9. od 14 hodin-komentovaná prohlídka výstavy
21. 9. od 17 hodin-prezentace kurátorky výstavy Ireny Jůzové - Galerie U Bílého jednorožce

Instalace vítězných prací z loňského mezinárodního studentského sympozia Souznění / Consonance 2011 na zámku Klenová. Odborná porota v loňském roce vybrala a ocenila díla tří českých studentů, udělila čestná uznání dalším třem studentům a týmu Italů, kteří pracovali na společném projektu. Mezinárodní sympozium Souznění / Consonance 2011 za Českou republiku zastupovaly ateliéry z Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni z oboru Multimediální design specializace Intermédia /doc. Milena Dopitová/, Multimédia /doc. Irena Jůzová/ a Nová média /prof. Adéla Matasová/. Ocenění studenti Tomáš Šrámek, Lukáš Kellner, Kateřina Kubalová, Tereza Fišerová, Lukáš Malák, Petra Vošická představí letos pod kurátorským vedením Ireny Jůzové v malebném romantickém prostředí v sále purkrabství hradu Klenová nejen oceněné práce, ale i nová díla. Návštěvníci se mohou těšit na instalace, site specific, fotografie a kresby.

Irena Jůzová

Pátek 21. září od 17 hodin - prezentace kurátorky výstavy Ireny Jůzové o specializaci Multimédia UUD ZČU v Plzni s ukázkou prací - Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech.

Sobota 22. září od 14 hodin- komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou výstavy Irenou Jůzovou - purkrabství hradu Klenová

foto Simona Levá Jandová