19. Letní keramická plastika

Venkovní prostory zámku Klenová
19. 6. – 30. 10. 2011
Výstava prodloužena do 30. října 2011

Helena Ladová Lišková, Obrana I.

Devatenáctý ročník ojedinělé prezentace keramických a porcelánových plastik navazuje na osmnáct předcházejících, jež se konaly 13 let v prostorách františkánské zahrady v Bechyni. Posledních pět ročníků se pak odehrálo v zámecké zahradě Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Tyto opakující se výstavy v plenéru udržují a nadále rozvíjejí unikátní venkovní prezentaci tradičního sochařského odvětví s bohatou tradicí. Posledního osmnáctého ročníku se zúčastnilo 26 autorů. Snahou je, aby se tento pozitivní trend rozvíjel i v dalších ročnících výstavy, zařazoval nové a začínající autory a oslovoval další české i zahraniční výtvarníky. Výstavy se aktivně účastní sochaři-keramici od nejmladší po nejstarší generaci, studenti AVU a VŠUP pod vedením Jana Hendrycha, Jindřicha Zeithamla a Pavla Knapka. Mezi další významné vystavující autory patří například Alžbieta Grosseová, Jindra Viková, Lubomír Šilar, Jan Koblasa, Jan Hendrych, Miloslav Chlupáč nebo Bohumil Zemánek. Čestným hostem 18. ročníku Letní keramické plastiky byl také žijící klasik české keramické tvorby Pravoslav Rada.

19. Letní keramická plastika v Českém rozhlase a v České televizi

foto Zdeněk Rerych