obrázek/

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
2. 10. - 27. 11. 2011
Vernisáž výstavy v sobotu 1. října v 15 hodin

Jiří Kornatovský, absolvent pražské Akademie výtvarných umění (1982 – 1987) patří k respektovaným umělcům v České republice i v zahraničí.

Výstava „Meditace kresbou“ otevíraná na sklonku roku 2011 ve výstavních prostorách Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech obsahuje profil dílem v období posledních třiceti let a nabízí návštěvníkovi možnost ponoření se do autorova transcendentálního vidění světa přeneseného přesnými tahy tužky na papír či plátno.

Na výstavě kreseb a objektů akademického malíře Jiřího Kornatovského se podílejí tři galerie současného umění v České republice. Společný projekt Galerie Klatovy Klenová, Galerie Trutnov a Oblastní galerie v Liberci nese název „Meditace kresbou“. Tato putovní výstava navazuje volně na projekt Meditace kresbou realizovaný v roce 2003 v Národní galerii v Praze.

Svědkem jeho monumentální kresby býval většinou klášter v západočeských Plasích a augustiánský klášter v Praze. Tyto dva prostory naplňovaly jeho potřebu spirituálního prostoru pro vlastní tvorbu. Mnohé z kreseb však vznikly v nevelkém ateliéru, který je součástí jeho pražského bytu. Velkoformátové kresby vycházející z vlastní niterné meditace a kontemplace umělce jsou naprosto nezaměnitelné. Ponoření se do spirituální podoby díla připomíná soustředění starých mistrů čínské či japonské kaligrafie. Není výjimkou, že Kornatovského kresby téměř nadživotních rozměrů dosahují i pětimetrové délky. Pozorovatel má pocit, že se v rotační dynamice šrafování ztrácí a stává se její součástí. Vstupuje do modlitby vytvořené umělcem a splývá s její meditační silovou působností. Tyto enormně velké kresby se na české výtvarné scéně začaly objevovat zhruba před čtvrt stoletím. Sám autor zrození prvních předchůdkyň dlouhé řady svých kreseb datuje do doby těsně po ukončení akademie. Tehdy na jedné z probíhajících Konfrontací vytvořil spontánně dvě kresby o rozměrech 2 x 1,5 metru, jež vznikly jako základ kontinuální řady později vytvářených kreseb. Jedna nesla název Tvar dobrodružství a druhá Do prostoru.

Osmdesátá léta minulého století přinesla do českého výtvarného umění velkou energii, vznik uměleckých skupin, zrození nových osobností a otevřela prostor i na mezinárodní scénu. Jiřímu Kornatovskému můžeme s plnou zodpovědností přiznat významné místo v tomto generačním proudu, v němž se pohybuje dodnes a zanechává v něm významnou stopu.

Helena Fenclová – manažer výstav a sbírek Galerie Klatovy/Klenová

Pozvánka

Fotografie a video Václav Vojta

Sledujte nás na Facebooku

galerieklatovy.klenova

Výstavy, akce

Navštivte naše akce

E-shop GKK

Kupte si u nás zajímavé publikace