Martin Frind a Michal Matzenauer / Obrazy a kresby

Sýpka Klenová
5. 8. - 31. 10. 2012

Martin Frind, Rybář

Martin Frind a Michal Matzenauer patří ke generaci výtvarníků spjatých s prostředím českého undergroundu.

Martin Frind se narodil v roce 1963 v Praze. V letech 1979 - 1983 studoval na Střední umělecko-průmyslové škole v Praze, obor užitá grafika u prof. Václava Bláhy, 1986-1991 Akademii výtvarných umění v Praze, obor figurální a monumentální malba u prof. Jiřího Ptáčka a od roku 1990 obor experimentální kresba a plastika u prof. Karla Malicha, kde také v roce 1991 absolvoval diplomovou prací. Žije a pracuje ve Veltrusech.

Michal Matzenauer (1947) své mládí prožil ve Vsetíně, od roku 1967 žije a pracuje v Praze. Uměleckému světu přispívá tvůrčími počiny jednak jako básník, jednak jako výtvarník. Své výtvarné dílo hojně vystavuje v Čechách i v zahraničí, mimo jiné v Itálii, Polsku, Německu, Francii, Rumunsku, samostatně i skupinově. V samizdatové edici Popelnice vyšly v osmdesátých letech jeho básnické sbírky Alkohol v krvi a Pokročilá doba, po roce 1989 publikoval sbírky poezie Postavy na zpracování (Inverze, 1993), Životopisy a jiné básně (Dauphin, 2002), sbírku s vlastním výtvarným doprovodem Soukromý labyrint (Nakladatelství dybbuk, 2009) a Po kameni cesta (Nakladatelství dybbuk, 2009). Jeho básně vycházejí též v různých sbornících a časopisech.

Helena Fenclová

foto Jiří Strašek

časopis Ateliér

 

 

 

Článek v Ateliéru