Diamantová Těla / 4 + 4

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
3. 10. - 14. 11. 2010
vernisáž 2. října v 17 hodin

Výstava Diamantová těla je koncipována jako kurátorský projekt skupiny malířů a fotografů, členů Spolku výtvarných umělců Mánes ve výběru kurátora výstavy Prof. PhDr. Ing. Jana Royta. Současná tvorba zúčastněných autorů na dané téma bude představena ve výstavní síni S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Klatovy/Klenová v Galerii u Bílého jednorožce v Klatovech.
Projekt “Diamantová těla“ je pokusem o formulaci obecného vnímání těla jako nejzákladnějšího objektu výtvarného zkoumání, formou konfrontace individuálních názorů malířů a fotografů v souvislosti se současným sociálně etickými i estetickými aspekty tělesnosti.

Na projektu se zúčastní malíři:

Dagmar Hamsíková,
mladá absolventka AVU v atelieru prof. Berana, která volně pracuje s figurou v reálném i imaginárním prostoru, využívá vedle klasických technik i další média, především fotografii.

Ivan Komárek,
absolvent AVU, malíř střední generace s výrazným rukopisem jehož figury v manýristické poloze reflektují problematiku ženského a mužského aspektu s výraznými erotickými prvky.

Jiří Načeradský,
uznávaný malíř patří ke starší generaci v jehož stále aktuální tvorbě je ženská figura motivem s mnohovrstevnými existencionálními významy.

Michal Rittstein,
klasik figurální malby. Tvarové deformace a výrazné jasné barevnosti jsou hlavním atributem umělcových obrazů.

Fotografové:

Rudolf Jung,
absolvent FAMU je autorem, který k zobrazení ženské figury využívá historické fotografické postupy z konce 19. století. Jeho subtilní figury v historizující formě mají paradoxně velmi současný obsah.

Pavel Mára,
absolvent FAMU a jeden z nejvýznamnějších českých autorů jehož figurální tvorba je vždy propojena s neobvyklým barevným řešením velkoformátových fotografií. Figury se v posledních Márových kompozicích stávají symbolem napětí, konfrontace až agrese.

Zdeněk Lhoták,
absolvent FAMU patří k významným autorům střední generace. Tělesnost v jeho tvorbě se především ve formě autoportrétů posouvá do roviny provokativní, relativizující obvyklé stereotypy vnímání nahého těla. Známé jsou také jeho instalace figur na plechu do reálného prostředí.

Roman Sejkot,
absolvent FAMU je známý především svým humorným přístupem k problematice tělesnosti s jistým nábojem erotiky. Jeho siluety ženského či ženských těl často v reálné krajině se díky neobvyklé kompozici stávají nositeli minipříběhů doplněných vtipným názvem.

foto Pavel Mára