Zámek Klenová
7. 8. - 30. 10. 2011
Vernisáž v sobotu 6. srpna v 15 hodin

Hlavní částí této výjimečné expozice jsou ilustrace tří tanzanských pohádek posbíraných a ilustrovaných tanzanskými umělci. Tyto pohádky byly obvykle předávány z generace na generaci ústním podáním.

Čtyři umělci ilustrovali tři příběhy. První pohádka "Vubi" má dva autory, kteří ji ilustrovali. Peter Martin objevil a začal malovat příběh o stařečkovi Vubim. Během tohoto tvůrčího procesu Peter Martin zemřel a jiný malíř John Kilaka pokračoval v jeho práci. Pohádka Vubi je nyní ztvárněná na čtrnácti plátnech. Ústřední malbou celé této exhibice je obraz nazvaný Peterem Martinem "Malba života a smrti", kterou umělec vytvořil před svou smrtí. Další ilustrátor je autor druhé pohádky Mohamed Charinda, jenž interpretuje na svých plátnech příběh "Shimbonjeho neposlušnost". A čtvrtým z umělcu je tanzánský malíř Nangida, který se rozhodl pro uchování příběhu "Zajíci a želvy" ve svých osmi obrovských ilustracích na plátnech.

Prezentace těchto tří pohádek pod jednotným určujícím názvem je doplněna dalšími malbami dokumentujícími výjevy z každodenního života v této africké zemi. Návštěvníci mohou nacházet v obrazech tanzanských umělců Mitoleho, Jonase, Malakity a Mohameda Charindy každodenní život pulsující v Tanzánii. Stejně tak mohou návštěvníci sledovat v díle Petera Martina běh všedního afrického života před jeho smrtí.

Všechny tyto pohádky jsou příběhy a legendy tanzanského kulturního dědictví, pečlivě s otevřeným srdcem a velkou láskou nasbírané svými autory. Umění Tingatinga je jedním ze způsobů uchování dědictví verbální a literární tvorby afrického kontinentu. Kolekce těchto tří uměleckých souborů ilustrací je unikátní a první v Evropě. Galerie Klatovy/Klenová ji představuje jako první v České republice širokému publiku. Předešlá výstava se odehrála pouze na přelomu roku 2010 - 2011v Městském muzeu v Mikkeli ve Finsku.

Helena Fenclová - kurátor projektu Umbrella of stories/Deštník příběhů

foto Jiří Strašek

foto Václav Vojta