Cesta 2013 / 10. ročník přehlídky výtvarných oborů ZUŠ Plzeňského kraje

Sýpka Klenová
7. 4. - 19. 5. 2013,
vernisáž 6. dubna od 15 hodin

10. jubilejní ročník přehlídky výtvarných oborů ZUŠ Plzeňského kraje, která se jako vždy koná ve výstavních prostorách sýpky na Klenové. Součástí akce je ocenění Zlatá, Stříbrná a Bronzová paleta paní Vilmy Vrbové-Kotrbové. Každé z ocenění má formu diplomu a věcné ceny – souboru kvalitních výtvarných potřeb. O držitelích rozhodnou diváci a odborná porota. Každý návštěvník má možnost na lístek napsat jméno a vhodit ho do hlasovací urny umístěné v přízemí sýpky. Vítězné dílo zůstane natrvalo vystaveno v nových prostorách, a to v hradní věži, v jejímž podzemí se nachází hladomorna. Zde postupně vzniká stálá expozice oceněných prací. Slavnostní předání cen vítězům se bude konat v sobotu 25. května v 15 hodin na vernisáži mezinárodní výstavy NABLÍZKO A NADOSTŘEL III.

kurátoři : Jitka Svobodová, Ladislav Sýkora

pdfpozv.-cesta.pdf(7,51MB)

foto Jiří Strašek