Petr Krátký - Jan Zdvořák

Kostel sv. Vavřince
14. 6. - 19. 7. 2009
vernisáž 13. 6. 2009

Petr Krátký a Jan Zdvořák jsou studenti VŠUP v Praze. Ve své tvorbě se dotýkají podobných témat, často pracují s médiem obrazu v rámci současného konceptuálního přístupu. Pro kostel sv. Vavřince připravili monumentální obrazovou instalaci spočívající především v konfrontaci 140 obrazů od 42 autorů převážně nejmladší generace. Mezi nimiž rozehrávají dialog, který má zjistit do jaké míry je možné manipulovat s obrazem, recyklovat umělecké artefakty a dávat jim nové obsahy bez ztráty původních.