Pro výstavu s tématem vesmíru jsem vybral umělce různých generací od již nežijících přes starší až po poměrně nedávné absolventy uměleckých škol, kteří k tématu přistupují z rozdílných úhlů pohledu, vnímají ho na základě rozmanitých zkušeností a využívají různorodé výrazové prostředky od malby, grafiky a objektu až k videu a instalaci. Vesmír je velmi inspirativní z nejrůznějších důvodů. Nikdy nemůžeme  beze zbytku poznat a pochopit zákonitosti, kterými se řídí. Umělci k němu mohou přistupovat trochu jiným způsobem než vědci, mají odlišnou zkušenost a druh vzdělání. Vedle exaktního zkoumání jeho nekonečných dálek a souvislostí, které často nedokážeme odhalit, se řídí především citem a intuicí, které se ovšem prolínají s racionálními přístupy a exaktně utvářenou kompozicí.

     Ke klasikům, kteří se vesmírem zabývali, nesporně patří  František Kupka, jeden z nejsložitějších a nejdůslednějších zakladatelů abstraktního umění a další zásadní osobnosti českého umění, jako jsou Vojtěch Preissig, Josef Šíma, Jiří Hejna, Václav Boštík, Robert Hliněnský, Jiří Kolář, František Hudeček, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Kamil Linhart nebo Dalibor Chatrný. Jedním ze základních témat se stal pro Vladimíra Škodu, Rudolfa Sikoru, Jiřího Matouška nebo Zdenka Hůlu. Z různých hledisek k němu přistupují umělci střední (či dnes už starší) generace, k nimž se řadí Martin Mainer, Josef Žáček, Vladimír Merta, Margita Titlová – Ylovsky, Jiří Šigut či Jan Ambrůz Z mladších autorů se mu věnují Daniel Hanzlík, Pavel Mrkus, Richard Loskot a Pavla Sceranková.

     Univerzum je nesporně jedním ze základních témat, která umělce odjakživa zajímají a k nimž v každé době přistupují jinak v závislosti na stupni vědeckého poznání, na současném vývoji  výrazových prostředků i na stavu společnosti.

kurátor výstavy : Jiří Machalický

foto Jiří Strašek

Video Václav Vojta

pdfkosmos.pdf(0,45MB)