Kostel sv. Vavřince 
4. - 15. 12. 2013

Camino de Santiago, jedinečná evropská kulturní trasa, je jedním z největších bohatství společným pro všechny Evropany. Reprezentuje starobylý způsob pouti v jejím pravém slova smyslu.Audiovizuální expozice je výsledkem nedávné cesty fotografa a hudebníka Manuela Valcárcela a hudebníka Alejandra Gonzaleze. Historická místa zachycená na fotografiích jsou podstatnou částí paměti a kultury celého lidstva. Výstava odráží velice živou a intenzivní cestu přes Bulharsko, Maďarsko, Rakousko, Českou republiku, Slovinsko, Itálii, severní Španělsko a Galicii. Na své pouti umělci pozorují kulturní tradice a náboženské cítění, které proniká skrze místa a cesty, realitu někdy potlačují, někdy zdůrazňují, snaží se zachytit situace a okolnosti, které ovlivňují obyvatele v blízkosti poutní trasy, chtějí poukázat na skromnost života v mnoha místech Evropy.

Výstavu připraviloCentrum španělské kultury a vzdělávání ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová v rámci Dnů španělské kultury v Klatovech

Pozvánka