V roce 2019 vydala Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace Plzeňského kraje
Text Lucie Šiklová, Typo Helena Šantavá, Překlad Stephan von Pohl, Redaktor textu Eliška Prokopová, Předtisková úprava Radek Typovský
Foto archiv Petra Šlengra, Oblastní galerie v Náchodě, Krajská galerie umění v Hradci Králové, Regionální muzeum a galerie v Jičíně.
©Galerie Klatovy / Klenová, p. o., Lucie Šiklová, Petr Šlengr
Tisk: DRAGON PRESS, s.r.o. Klatovy
Náklad 300 ks
ISBN- 978-80-88288-04-6
Kniha vznikla za podpory dotačního programu Ministerstva kultury České republiky.

  • Dostupnost: Skladem
  • Objednávací číslo: 139
490,- Kč (včetně DPH)