Přednáška Ing. arch. Jana Soukupa: Zmizelé kostely západních Čech

Přednáška Ing. arch. Jana Soukupa: Zmizelé kostely západních Čech
08.10.2012

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
12. 10. 2012 v 17 hodin

Kostel v Nýrsku

Mezi rokem 1945 až 1989 došlo k zásadní proměně našeho západočeského pohraničí. Po odsunu německého obyvatelstva zaniklo mnoho vesnic a staveb, které tvořily obydlenou krajinu. S mnoha vesnicemi zaniklo v Plzeňském a Karlovarském kraji 64 kostelů. Důvody byly různé – zřízení železné opony a vojenských výcvikových prostorů, ale také nezájem, nenávist a ziskuchtivost. Přednáška seznámí s vybranými místy s ohledem na region Klatovska a bude vzpomínkou za stavbami, které tvořily místo zvané domov.