Zbyněk Sekal, Labyrint, 80. léta

Zbyněk Sekal, Labyrint, 80. léta
01.03.2016

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
BŘEZEN 2016

DŘEVO, MOŘIDLO
P - 409
 
ZBYNĚK SEKAL
12. července 1923 (Praha)- 24. února 1998 (Vídeň)
1934-1941 studium na reálném gymnáziu a obchodní akademii, vyučil se knihkupcem
1940 praktikant v knihkupectví Topič
1941-1945 činnost v ilegální skupině komunistické mládeže, zatčen gestapem a vězněn na Pankráci, v Terezíně a Mauthausenu
1945-1950 VŠUP Praha, ateliéry F. Tichého. F. Muziky a E. Filly
1950 přerušení studia, redaktorem v nakladatelství Svoboda
1957-1964 členem skupiny Máj
1969 odchod do emigrace v Berlíně
1970 trvale se usazuje ve Vídni
1972-1974 pedagogem na Akademii výtvarných umění ve Stuttgartu
1984 cena města Vídně za sochařství
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jen málokdo by byl schopen gesta, kterým vstoupil Zbyněk Sekal do samostatného výtvarného života. Opustil totiž Vysokou školu uměleckoprůmyslovou před závěrečnými zkouškami, aby se nemusel podrobit politicky manipulovaným procedurám závěru studia. V prvních letech po odchodu ze školy se věnoval především malbě a pracím na papíře, kde jej nejvíce zaujaly surrealistické postupy frotáže a koláže. Polovina 50. let pak zaznamenává první sochařské práce, v nichž je středem sochařova zájmu figura, především poprsí a hlavy ve výrazném expresivním zjednodušení, zachycující vypjaté expresivní stavy. Hlavy se postupně transformují ve zvláštní útvary nazvané Obydlí. Téma obydlí se pak vrátilo v Sekalově tvorbě ještě v 80. letech. V letech šedesátých se Sekalova tvorba přiblížila k českému informelu v řadě skládaných obrazů, reliéfů vytvářených z nalezených věcí. Bohatá imaginace a až kontemplativní soustředění provází Sekalovu tvorbu i po odchodu do zahraničí, kde rozvíjí a obohacuje své dosavadní umělecké zisky. /Ivan Neumann/
Sekal kladl důraz na Heideggerovu úvahu o labyrintu, o pohybu ve spirále. Východ z labyrintu byl pro Sekala umístěn v jeho středu. Tam směřoval kruhovým pohybem, v němž se stále znovu, byť pokaždé na nové úrovni dotýkal svých témat.