Vlasta Prachatická, Josef Šíma, 1988

Vlasta Prachatická, Josef Šíma, 1988
01.03.2022

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
BŘEZEN 2022

bronz, v. 32 cm

zakoupeno 2004

P 461

Vlasta Prachatická se narodila 27. listopadu 1929 ve Starých Smrkovicích. V letech 1946 – 1951 studovala na pražské Akademii výtvarných umění v sochařském ateliéru prof. Otakara Španiela. Stala se členkou skupiny UB 12 (spolu se Stanislavem Kolíbalem, Adrienou Šimotovou, Jiřím Johnem, Václavem Boštíkem, Daisy Mrázkovou, Jiřím Mrázkem, Věrou Janouškovou, Vladimírem Janouškem). Soustředila se na sochařský portrét, ve kterém však dosáhla nebývalé originality a hloubky projevu. Její hlavy se vyznačují jemnou a živou modelací a přesným vystižením výrazu. Její projev je ve své době ojedinělý nejen svým zaměřením na jednu oblast, ale především svou schopností vyjádřit charakteristické vlastnosti osobností, které si pro portrétování vybrala a které ji zaujaly. Podobizna Josefa Šímy přesně vystihuje malířovu jemnou citlivost, která se po celý jeho život promítala do kreseb a obrazů.

Samostané výstavy:

1961

Daisy Mrázková, Vlasta Prachatická, Galerie na Karlově náměstí v Praze

1985

Vlasta Prachatická, Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice

2001

Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová

Národní galerie Praha, Sbírka moderního a současného umění, Veletržní palác

2003

Městské muzeum a galerie, Hořice v Podkrkonoší

Od roku 1951 se zúčastnila řady společných výstav a všech výstav skupiny UB 12

Zastoupení ve sbírkách:

Národní galerie Praha

Muzeum umění Olomouc

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Galerie Klatovy / Klenová

Galerie hlavního města Prahy

Galerie středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře