Vladimír Véla, Nádoba III, 2012

Vladimír Véla, Nádoba III, 2012
31.03.2020

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
DUBEN 2020

KOMBINOVANÁ TECHNIKA, PLÁTNO, 145 x 125 CM

O 1010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdysi u počátků, snad ještě lépe v hlubinách dějin umění, se o jeho smyslu nevedly diskuze. Nebylo jich třeba. Rituál, přesah, duchovnost stály u jeho zrodu a dlouho je provázely. Změna nepřišla ze dne na den, v renesanci ale již s jistotou můžeme konstatovat, že jsme překročili hranici. Debaty o umění se vedou. Zejména v současném světě obecné nadprodukce všeho je jich třeba, jsme svědky úbytku duchovnosti, hloubky či přesahu ve prospěch surfování po všelijakých površích. Pro tvorbu Vladimíra Vély jsou oproti povrchu hloubka a přesah onou conditio sine qua non. Jeho obrazy v současném českém výtvarném umění představují ten vzácný druh umění, přinášející přesah a v tomto smyslu zastupují svého druhu umění duchovní.

Véla zúročil linii domovských ateliérů Beran – Knížák. Z polohy akademické nápodoby a vytváření iluze došel postupně stále více gesticky osvobozeným expresivním přístupem k existenciálním tématům. Hledá zprvu konce nitek času jedinců i pokolení a propadá se k archetypálnímu bezčasí, k numinozitě, která k lidskému rodu patří. Proměňuje malbu v rituál a takřka v duchovní proces. Citlivě intuitivně ale i vědomě symbolicky pracuje s barvou, vedle obvyklého akrylu užívá pigmenty a malba tak ve smyslu belle matiére nabývá až jakési ušlechtilosti. Směřuje k expresivní, vizuálně silné, a ač abstraktní, paradoxně stále předmětnosti. Námětově postupem času vychází z konkrétních, často zprvu obyčejných situací a předmětů (pro ilustraci např. Dým, Stahování, Zvonek, Triangl, Virgulka, Relikviář, Trychtýř, Česáček, Kyvadlo, Nádoba, Klenák), které během malování dovede až k jejich subtilnímu obsahu. Na dřeň, na esenci. Posunuje je tak k symbolickým významům, otevírá cestu k onomu přesahu za. Nechává za sebou předmětný charakter předlohy, odkrývá další vrstvy a jde za materiální podstatu až k tušené podstatě nehmotné. Mohlo by se dokonce říci, že v tomto momentu se začíná dotýkat mystické polohy.

Vladimír Véla je přitahován posvátným a z jeho obrazů vyzařuje krom světla barev úcta až bázeň z numinózního. Před lety se ve svých cyklech vztahujících se k období Dušiček či Velikonoc odrazil od prahu křesťanské liturgie a k ní patřící ikonografie. Oba svátky, a s klidem odmysleme křesťanské konotace, připomínají propustnost hranice mezi skutečnostmi.

Zamyšlení nad Nádobou III.  

Výběr Nádoby na konci letošní postní doby „za časů koronaviru“ je programový. Nádoba je tématem celé řady Vladimírových obrazů. Nádoba – obecný předmět? Nádoba - na jakou substanci? Nádoba - křtitelnice, mikve, očistná koupel? Nádoba pro symbolické očistné ponoření a vzkříšení ducha? Nádoba srdce že by byla na tom obraze?

Vladimír není proklamativní náboženský vyznavač. Hledá, nahlíží za, zahaluje a znovu postupně odkrývá v nevyřčené víře, že porozumí, pozná. Ocitá se na hranici hrozby ale zároveň i možnosti propadu do hlubiny kolektivního nevědomí.

Blíží se Velikonoce. Vypadá to, že letos s pomlázkami do sousedství nevyrazíme, na nikoho z prahu asi vědro také nevychrstneme. Omladit, očistit, vzkřísit ducha nám skutečně nezbývá než ze sebe. Jsme nádobami na ledacos, a věřím i na ducha, nebo civilně prostě poznání. Tak ke mně promlouvá Vladimírova nádoba z obrazu. Ponořme se. Uvidíte, vyjdeme.

/lš/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VLADIMÍR VÉLA

*27. 7. 1980 Turnov

 

STUDIUM

2003–2006          AVU Praha, ateliér intermediální tvorby (prof. Milan Knížák)

2000–2003          AVU Praha, ateliér klasických malířských technik (prof. Zdeněk Beran)

1999–2000          SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou

 

CENY

2008  finalista Ceny NG 333

2009  finalista Ceny NG 333

 

ZASTOUPENÍ

Národní galerie v Praze / The National Gallery in Prague

Oblastní galerie v Liberci / The Regional Gallery, Liberec

AJG v Českých Budějovicích / Aleš South Bohemian Gallery in Hluboká nad Vltavou

Galerie Klatovy, Klenová

Galerie Dům, Broumov

Soukromé sbírky v České republice a zahraničí