Věra Janoušková, Figura II., 1962

Věra Janoušková, Figura II., 1962
01.08.2019

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
SRPEN 2019

železo, bakelit, beton, v. 110 cm

P 418

 

Věra Janoušková (1922 - 2010) se stala jednou z nejvýraznějších osobností českého sochařství druhé poloviny minulého století. Vedle dalších předních umělců (A. Šimotová, J. John, S. Kolíbal, V. Janoušek, V. Boštík, D. Mrázková, J. Mrázek, …) se stala členkou dnes známé skupiny UB 12. Její tvorba se od počátku vyznačovala originálními přístupy a volbou nezvyklých materiálů a jejich kombinací. Čeští umělci se přes několikaletou politickou a kulturní izolaci naší země od konce padesátých let znovu vřazovali do mezinárodních souvislostí. Snad právě nepříznivé podmínky svým způsobem přispěly k neobvyklým způsobům vyjádření. Věra Janoušková patřila k těm, kteří si brzy našli vlastní cestu. Dokázala využít nalezené prvky a přitom vycházela z odkazu velkých osobností našeho umění (Gutfreund). Vřadila se do silného proudu nové figurace, reagující  na předešlou nadvládu abstrakce. Svou bohatou představivost uplatňovala nejen v nápaditých sochách, v nichž později přešla ke svařování částí smaltovaných předmětů, ale také v řadách pozoruhodných koláží, ve kterých využívala například vrstvy plakátů strhávané z reklamních ploch nebo módní střihy. Figura II pochází z raného období, kdy začala do svých soch včleňovat prvky, které již ztratily svou původní funkci.  Kombinovala klasické postupy s nezvyklými a  propojovala řád s intuicí, hravostí a citem pro vyjádření grotesknosti různých situací, s nimiž se můžeme setkat každý den.

JM

 

 

Studia

1941 – 1948 – Vyšší průmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice

1942 – 1944 – Škola uměleckoprůmyslová, Praha (prof. Karel Dvořák)

1945 -  1948 – Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha (prof. Josef Wagner)

 

 Samostatné výstavy (výběr)

 

1960  Výstavní síň Lidové demokracie, Praha (s A. Šimotovou)

1965 - 1966  Galerie Václav Špály, Praha

1967  Oblastní galerie, Liberec (s V. Janouškem)

1968  Galerie umění, Karlovy Vary (s A. Vitíkem)

1970  Galerie Mahlerstrasse, Vídeň (s E. Bednářovou)

1977  Divadlo v Nerudovce, Praha

1982  Těšínské divadlo, Český Těšín

1986  Ústav makromolekulární chemie, Praha

          Kulturní dům Družba, Brno

1987  Galerie Opatov, Praha

          Ústřední dům železničářů, Praha

1991  Galerie D, Ostrava

1992  Galerie hlavního města Prahy

1993  Galerie 60/70, Praha

1996  Galerie Klatovy/Klenová

          Severočeská galerie, Litoměřice

          Východočeská galerie, Pardubice

1998  Galerie Aspekt, Brno

1999  Dům umění, Opava

2001  Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov

2002  Mánes, Praha

2007  Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

          Galerie umění, Karlovy Vary

2008  Galerie moderního umění, Hradec Králové

2011  Museum Kampa, Praha

    

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!