Stanislav Diviš - Katedrála, 1995

Stanislav Diviš - Katedrála, 1995
26.07.2018

DÍLO MĚSÍCE ZE SBÍREK GKK
ČERVENEC - SRPEN 2018

AKRYL, PLÁTNO

135 x 145 CM

O 864

Supi krouží nad krajinou, perutěmi nepohnou.
Supi krouží nad hostinou, nikoho tam nepozvou.
Supi krouží, supi krouží, A, A, A!
Supi krouží, supi krouží...

/Duch lana, Krásné nové stroje/

Stanislav Diviš představuje postmoderní retro renesanční osobnost. Malíř, hudebník, autor textů, pedagog, zakladatel i výtvarných směrů: „Vědecký realismus“ a „Dyslektický realismus“, jedna ze zásadních postav české malby generace 80. let, je původně vyučený elektromontér. Po maturitě na střední škole v Kutné Hoře vystřídal do roku 1982 řadu většinou dělnických profesí. V roce 1982 byl po mnoha předchozích pokusech přijat ke studiu na Akademii výtvarných umění do oboru restaurování, ovšem o tři roky později byl pod záminkou přestupu na VŠUP donucen ukončit své studium. Jeho představy o umělecké  tvorbě nekonvenoval s tehdy oficiálními přístupem. V roce 1983 a 1984 uspořádal první akce, anticipující pozdější víc či míň ilegální Konfrontace v letech 1984 – 1987, které organizovali společně s Jiřím Davidem. V roce 1987 stojí u zrodu skupiny Tvrdohlaví.

Diviš je protagonistou postmoderně nedogmatických tvůrčích přístupů (hledání možných hranic dekonstrukce předlohy, sémantika, apropriace…), přesto zůstává čistokrevným malířem, pracujícím již od první poloviny 80. let až do současnosti v cyklech. Cyklí se dodnes, rozpracovávání a vracení se se k tématu v obměnách je princip, ze kterého se odvíjí celá jeho tvorba: Kašpaři, Redukce krajiny, Mytologie (1984 – 1985), legendární Spartakiády (1990), založené na rastru, plátna se sakrální tematikou Dvanáct apoštolů, Golgota, Archa, Nesení kříže (1987), Partitury (1992), transpozice notového záznamu založené na znaku, cyklus Zbytky (1995) vzniklý pod dojmem vzorníků látek zaniklé textilní fabriky v Aši, Katedrály (1995), geometrické kompozice asociující barevné vitráže, Cyklus Houby (1995), kombinující abstraktní podklad s výpůjčkou vědeckých ilustrací, cyklus Dva světy (2002 – 2003) s dětskými kresbami vlastního potomka v základě, z posledních Barevná geometrie, reinterpretující geometrickou abstrakci nebo Střepy paměti, obracející se v barevně posunutých citacích k české předválečné avantgardě.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STANISLAV DIVIŠ

20. 11. 1953  v Kutné Hoře

 

1982-1985 Akademie výtvarných umění v Praze, nedostudoval

1994–1996 pedagogická činnost odborný asistent na AVU v Praze (ateliér současných tendencí)
2003–2010 vedoucí ateliéru malby na VŠUP v Praze
2008 habilitace, jmenován docentem pro obor volné a užité umění

 

Člen skupiny Tvrdohlaví (1987 – 1991) a kapely Krásné nové stroje

 

ZASTOUPENÍ

NG Praha
Galerie hl. m. Prahy
Galerie Benedikta Rejta Louny
Východočeská galerie v Pardubicích
Galerie Klatovy/Klenová
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Oravská galerie Dolný Kubín
Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora
OG Vysočiny Jihlava
Muzeum umění Olomouc
Galerie designu a umění Benešov
soukromé sbírky českých i zahraničních sběratelů (Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Bern, Zurich, Fribourg, Wien, Graz, Mnichov, Frankfurt, Madrid, New York, Tokio) v českých i zahraničních institucích (Union Bank of Switzerland, Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna, Metrostav, Subtera, Ministerstvo zahraničních věcí aj.)