Roman Brychta: Dialogy s historií – Projektil architekti

Roman Brychta: Dialogy s historií – Projektil architekti
02.03.2015

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
13. března 2015 od 18 hodin

Foto: interiér kostela v Chrudimi


„Pokud se v naší práci setkáváme s historickým prostředím, snažíme se především objevovat to kvalitní z historie co by mělo být pro budoucnost zachováno. Odkrýváme, zkoumáme, poučujeme se. Pak autorsky vstupujeme, a doplňujeme místa o novou současnou jasně identifikovatelnou vrstvu.Vrstvíme,zhodnocujeme,nabízíme.“

Mgr. Akad. Arch. Roman Brychta

V přednášce vás architekti  provedou většími i malými projekty, ve kterých bude více

či méně výše zmíněné potvrzeno a nebo se stane podkladem k pochybám a

debatám, které jsou vždy přirozenou součástí  procesu jejich tvorby.

 

Projekt „Dialogy s historií“

Projekt je pásmem přednášek určených široké  veřejnosti - všem potenciálním stavebníkům: ať soukromým, nebo zástupcům obecní či městské samosprávy, developerům. Je to  především sdělení architekta – nejen jako jednotlivce nebo jednoho studia, ale informací od  architektů jako celku  směrem ke společnosti.

Projekt by měl zasít a šířit myšlenku, že:

tak jako fungují vztahy mezi lidmi ve společnosti, tak také fungují vztahy v prostoru, ať už vnějším nebo vnitřním, mezi objekty, mezi stavbami, mezi budovami a krajinou, které tvoří všechno pevné kolem nás – náš životní prostor. Každou intervencí se tyto vztahy mění. Mezi novým a původním je nasměrován nový dialog – dialog s historií.

Stavebník – developer, obecní samospráva, soukromník, který se podílí stavbou na tvorbě prostoru je zodpovědný za působení svého domu, za změnu vztahů v prostoru, jiný kontext, nové významy. Poslední dobou domy často křičí jen samy za sebe. To, co se týká vkusu, vhodnosti nebo adekvátnosti zásahu je považováno za subjektivní. Přednášky vybraných architektů by měly poukázat na konkrétních příkladech na  objektivitu takového posuzování a na smysl práce architekta. V rámci bytu  už někteří lidé chápou, že záleží na celku a svěřují návrh bytovému designerovi. V plánování našeho vnějšího prostoru chybí porozumění a informovanost, zřejmě proto, že nepatří ani okrajově do základního vzdělání. Smyslem práce architekta je architektura vycházející ze stávajícího kontextu, z využití jeho bohatosti, z analýzy širších vztahů  a přitom odpovídající na individuální potřeby investora.

Přednášející – současně působící architekt, teoretik, popularizátor architektury představí na svojí práci, práci svého atelieru, nebo na jiných konkrétních příkladech, nad konkrétními zásahy, nad vstupy do stávajícího prostředí své důvody, svůj názor - co a jak chtěl vyjádřit, na co reagoval, jak chtěl s historií komunikovat.  Ukáže, jak se dá s prostorem pracovat a jaká to může přinést pozitiva pro náš pobyt, jak to může náš život obohatit a také jak vznikají místa - nemísta, kde se nikdo nechce zdržovat a že takových míst u nás přibývá.

Projekt by měl upozornit společnost, že bez poučeného investora, stavebníka, zadavatele je architekt bezmocný a že kvalita výsledku – hotové stavby, závisí už na jeho zadání.

Ing.arch.Michaela Zucconi

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!