Projekt Dialogy s historií - přednáška Adama Gebriana: "Nové ve starém"

Projekt Dialogy s historií - přednáška Adama Gebriana:
10.10.2014

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
17. 10. 2014 od 18 hodin

 

 

Pokud může Česká architektura nabídnout něco, co zaujme i v širším celosvětovém měřítku, jsou to realizace, které nějakým způsobem navazují na již vytvořené prostředí. Po dlouhá staletí se na našem území odehrával dialog mezi stavbami z odlišných období, které od sebe nebyly striktně odděleny, ale tvořily jeden celek. Pár let po roce 1989 se zdálo, že novostavby mají přednost, jsou mnohem důležitější než konverze, rekonstrukce a adaptace, ale posledních několik let naopak ukazuje, že už tomu tak naštěstí není. Právě na tyto ukázky dialogů mezi novým a již existujícím bude zaměřena moje přednáška.

Adam Gebrian

 

Na obrázku:

Novostavba rodinného domu v Dobřejovicích - autor K2 architekti

Rekonstrukce 250 let starého hospodářského stavení na rekreační objekt -Nacházel architekti

 

Projekt „Dialogy s historií“

Projekt je pásmem přednášek určených široké  veřejnosti - všem potenciálním stavebníkům: ať soukromým, nebo zástupcům obecní či městské samosprávy, developerům. Je to  především sdělení architekta – nejen jako jednotlivce nebo jednoho studia, ale informací od  architektů jako celku  směrem ke společnosti.

Projekt by měl zasít a šířit myšlenku, že:  tak jako fungují vztahy mezi lidmi ve společnosti, tak také fungují vztahy v prostoru, ať už vnějším nebo vnitřním, mezi objekty, mezi stavbami, mezi budovami a krajinou, které tvoří všechno pevné kolem nás – náš životní prostor. Každou intervencí se tyto vztahy mění. Mezi novým a původním je nasměrován nový dialog – dialog s historií.

Stavebník – developer, obecní samospráva, soukromník, který se podílí stavbou na tvorbě prostoru je zodpovědný za působení svého domu, za změnu vztahů v prostoru, jiný kontext, nové významy. Poslední dobou domy často křičí jen samy za sebe. To, co se týká vkusu, vhodnosti nebo adekvátnosti zásahu je považováno za subjektivní. Přednášky vybraných architektů by měly poukázat na konkrétních příkladech na  objektivitu takového posuzování a na smysl práce architekta. V rámci bytu  už někteří lidé chápou, že záleží na celku a svěřují návrh bytovému designerovi. V plánování našeho vnějšího prostoru chybí porozumění a informovanost, zřejmě proto, že nepatří ani okrajově do základního vzdělání. Smyslem práce architekta je architektura vycházející ze stávajícího kontextu, z využití jeho bohatosti, z analýzy širších vztahů  a přitom odpovídající na individuální potřeby investora.

Přednášející – současně působící architekt, teoretik, popularizátor architektury představí na svojí práci, práci svého atelieru, nebo na jiných konkrétních příkladech, nad konkrétními zásahy, nad vstupy do stávajícího prostředí své důvody, svůj názor - co a jak chtěl vyjádřit, na co reagoval, jak chtěl s historií komunikovat.  Ukáže, jak se dá s prostorem pracovat a jaká to může přinést pozitiva pro náš pobyt, jak to může náš život obohatit a také jak vznikají místa - nemísta, kde se nikdo nechce zdržovat a že takových míst u nás přibývá.

Projekt by měl upozornit společnost, že bez poučeného investora, stavebníka, zadavatele je architekt bezmocný a že kvalita výsledku – hotové stavby, závisí už na jeho zadání.

Ing.arch.Michaela Zucconi

 

 

 

 

 

 

Adam Gebrian je fanoušek architektury. Vystudoval s vyznamenáním fakultu architektury v Liberci (2006) a díky Fulbrightovu stipendiu také postgraduální program SCIFI na SCI-Arc v Los Angeles (2008). Studoval a pracoval v Amsterdamu, Rotterdamu, Praze, Paříži, Londýně a v Los Angeles. Vydal sborník přednášek 29+3. Je členem redakční rady časopisu Era21. Podílí se na organizaci Pecha Kucha Nights v Praze. Vystavoval svůj projekt pro Dubaj na 11. bienále v Benátkách (2008). Od roku 2009 působí jako moderátor vlastního pořadu “Bourání” na Radio Wave. V letech 2009-12 působil na Fakultě umění a architektury TU v Liberci. Podílel se na přípravě neúspěšné kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a na vzniku první soukromé školy architektury v Česku - Archip. Jednou týdně vytváří seriál o současné architektuře pro Respekt, v letech 2010-13 dělal totéž pro Lidové noviny. Veřejný prostor komentoval v pořadu Gebrian vs. na Stream.cz. Byl kurátorem výstav Městské zásahy Praha 2010, Brno 2011, Ostrov pokladů, Ze života lidí a domů a Anastomosis. Momentálně žije v Praze.

 

Ing.arch.Michaela Zucconi je absolventkou FA ČVUT v Praze, pracovala v několika známých pražských atelierech a také jako samostatný a spolupracující architekt v malém městě. Na základě nasbíraných zkušeností se rozhodla o těch podle ní nejpalčivějších a neřešených mluvit a seznamovat s nimi širokou veřejnost. Zabývá se kontextem, je organizátorkou a autorkou projektu Dialogy s historií. V současnosti pracuje v AP atelieru Josefa Pleskota.

 

Další přednášky v rámci pásma: podzim 2014 - Michal Fišer, jaro 2015 - Projektil Architekti, Atelier K2, Eva Jiřičná