Přednáška z cyklu "Dialogy s historií"

Přednáška z cyklu
06.11.2015

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
27. 11. 2015 od 18:00

Na obrázku pohled z radniční věže  - vztah historické a  průmyslové části města Ostravy

Dolní oblast Vítkovice - centrum výroby surového železa, 
koksu a aglomerátu x národní kulturní památka. Autorem koncepce  přerodu části města blízko centra Ostravy  a i několika staveb v tomto prostoru je Josef Pleskot.  Mimo jiné - za jeho  projekt revitalizace nevyužívaných industriálních budov Vítkovických železáren v Ostravě; konkrétně budovy Svět techniky – science and technology centrum, jež je součástí, obdržel titul Architekt roku . Setkáme se s  Milošem Linhartem a Petrem Sýkorou z AP atelieru Josefa Pleskota, kteří se na tomto projektu  podíleli a kteří nám jej představí .


Projekt Dialogů s historií je pásmo přednášek určených široké  veřejnosti - všem potenciálním stavebníkům, ať soukromým, developerům nebo zástupcům obecní či městské samosprávy. Je to  především sdělení architekta – nejen jednotlivce nebo jednoho studia, ale architektů jako celku -  směrem ke společnosti.
Projekt by měl zasít a šířit myšlenku, že tak jako fungují vztahy mezi lidmi ve společnosti, tak také fungují vztahy mezi objekty. Na rozdíl od společnosti, kde dochází k pohybu lidí a k proměnlivosti složení lidí, kteří spolu sdílejí společný prostor, objekty své místo nemění a zůstávají, jsou stavěny na minimálně sto let a déle a prostory, které jsou jimi definovány (vnitřní i vnější), ovlivňují vědomé i podvědomé chování a myšlení příštích generací. 
Domy a objekty mohou propojovat prostory, vytvářet příjemné, laskavé prostředí pro pobyt a mohou také vytvářet bariéry a místa, kde se člověk netouží zdržovat. Proto každá intervence, zásah do stávajících podmínek by měl být citlivý, navržený odpovědně s ohledem na vazby a vztahy, které mění. Věřím, že to nové, co vzniká, by mělo vést dialog s tím, co už tu bylo. Měl by být veden dialog s historií s vědomím, že je to odkaz do budoucnosti. Což v dnešní době, kdy v touze majitelů nebo správců převládá jednostranné tržní myšlení a požadavek získat na pozemku co nejvíce za co nejméně mění naše zadání a priority na úkor těchto hodnot. Bez dobrého zadání není dobré řešení. A architekt bez poučeného investora je bezmocný.
Na účasti v projektu přijali pozvání mladí architekti i známé osobnosti, např. Adam Gebrian, prof. Rostislav Švácha, Eva Jiřičná a další. Přednášky probíhaly také v Brně, v budoucnu se postupně přesunou i na další místa České republiky.
 
Autorka projektu: Ing. Arch. Michaela Zucconi

Video a foto Václav Vojta

VIDEO Z PŘEDNÁŠKY ZDE


IMAGE: Michaela Zucconi, Miloš Linhart a Petr Sýkora   IMAGE:    IMAGE:
IMAGE:    IMAGE:    IMAGE:

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!